Gasloze installatieset oplossing voor duurzame renovatie en nieuwbouw van woningen

Geschreven door Ambrava op 2-feb-2017 14:00:00

Het duurt niet lang meer voordat het 2020 is. Het jaar waarin we 20% minder CO2 uitstoten, 20% minder energie verbruiken en 20% van het energieverbruik duurzaam opgewekt wordt. De EPC wordt vervangen door BENG en eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in ons land hieraan voldoen. Maar niet alleen nieuwbouw, ook de bestaande bouw moet zeer energiezuinig worden. Reden voor de overheid om een beleid te ontwikkelen dat de vastgoedsector stimuleert om bestaande gebouwen te transformeren tot bijna energieneutrale gebouwen. Een beleid dat in de woningbouw gretig aftrek vindt. Ons land kent zo’n 7 miljoen woningen die voor renovatie in aanmerking komen (tot 2050) waarvan ca. 1 miljoen op dit moment geschikt is voor de eerste aanpassingen. Veel woningcorporaties zijn al actief bezig met de duurzaamheidsslag en hebben de ambitie voor 2020 hun woningen van energielabel B te voorzien. Ook in de nieuwbouw staat de woningbouwsector voor een uitdaging. We zien dan een accentverschuiving in de seriematige nieuwbouw van woningen naar aandacht voor comfort en gezondheid, kortere bouwtijd en het terugdringen van de energievraag. Met als ideaal de Nul Op de Meter woning.

Lees verder

Onderwerpen: all electric, gasloze woning, renovatie woning, installatieset, gasloos verwarmen

BENG - afwachten is geen optie

Geschreven door Ambrava op 17-jan-2017 14:00:00

BENG staat voor de deur. Dat zal niemand ontgaan zijn. Binnen afzienbare tijd gaan de EPC eisen vervallen en worden ze vervangen door de eisen van BENG (Bijna EnergieNeutraal Gebouw). Waar de EPC -berekening de energieprestatie van een gebouw als een getal zonder dimensie weergeeft, zien we dat BENG een methode is die de energieprestatie op basis van het energieverbruik per vierkante meter aangeeft. Duidelijk. Toch? Maar aan welke criteria moet worden voldaan en wat zijn de consequenties in de praktijk?

Lees verder

Onderwerpen: Warmtepomp, 2020, EPC, BENG

De toekomst van de warmtepomp is niet meer te stuiten

Geschreven door Ambrava op 29-dec-2016 14:00:00

We kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar dat niet alleen de woningen in Groningen op zijn grondvesten deed schudden, maar heel Nederland heeft wakker geschud. We moeten van het gas af! Dit lijkt het enige logische antwoord op de heersende vraagstukken, op de uitdaging om te voldoen aan de afspraken die we in Parijs maakten en de energieprestatie-eisen.

Lees verder

Onderwerpen: Warmtepomp, gasloos verwarmen, ISDE

Energiezuinig verwarmen met de warmtepomp: feit of fabel?

Geschreven door Ambrava op 13-dec-2016 14:00:00

Iedereen kent ze; de negatieve verhalen over het rendement van een warmtepomp. Op websites en in brochures zijn de beloftes torenhoog, met een COP tot wel 4,3, maar in de praktijk blijft daar weinig van over. Bewoners zijn niet tevreden over het comfort of de energierekening blijft hoog en het ligt er allemaal aan dat de warmtepomp niet goed presteert. Stellen ze de zaken simpelweg te mooi voor, die leveranciers van warmtepompen? Of zijn er duidelijk aanwijsbare redenen waarom de beloftes niet waar gemaakt worden?

Lees verder

Onderwerpen: Warmtepomp, energiezuinig verwarmen, vloerverwarming, buffervat

Slimme 360 graden techniek maakt het verschil in koelen… en verwarmen!

Geschreven door Ambrava op 15-nov-2016 14:00:00

Werkgevers én werknemers weten het al lang: het klimaat op kantoor is van grote invloed op de gezondheid en het welbehagen van degenen die er moeten werken. In veel gevallen is de temperatuur een van de meest voorkomende oorzaak van klachten. Voor de werknemer is een comfortabel binnenklimaat méér dan alleen maar prettig. Hij of zij voelt zich gezonder, beter geconcentreerd en maakt minder snel vergissingen. De werkgever die energie stopt in het verbeteren van het klimaat, wordt dan ook beloond met betere prestaties en een hogere loyaliteit. Voor Jefta van Eijk, directeur van Servicenet, was het een uitgemaakte zaak. In de zomer kon de temperatuur op kantoor oplopen tot wel 30 graden. Een onwerkbare situatie. En ondanks zijn aversie tegen airco’s schakelde hij het Zeeuwse Hougkoelingin om een oplossing te bieden.

Lees verder

Onderwerpen: verwarmen, Warmtepomp, energiezuinig kantoor, 360 cassette, Koelen

Energieopslag: de ontbrekende schakel in de energietransitie

Geschreven door Ambrava op 18-okt-2016 14:00:00

Dat onze energievoorziening in de komende jaren volledig gaat veranderen, is geen nieuws meer. Duurzame bronnen nemen het stokje over van de fossiele brandstoffen. Dit gebeurt niet alleen omdat de fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen een keer opraken, maar ook omdat ze schadelijk zijn voor het milieu. Bij de verbranding hiervan komt CO2 vrij, een belangrijke oorzaak voor de opwarming van de aarde. Duurzame bronnen zoals de zon of de wind voorzien ons daarentegen vrijwel eindeloos van energie zonder de uitstoot van schadelijke gassen. Alleen de zon levert ons al iedere dag zo’n vijfduizend maal de hoeveelheid energie die we met z’n allen op aarde nodig hebben. Waarom doen we er dan zo lang over om onze technologie aan te passen aan deze vorm van energievoorziening?

Lees verder

Onderwerpen: Warmtepomp, duurzame energievoorziening, warmte opslag, energietransitie

Nul op de meter: van ambitie tot hefboom

Geschreven door Ambrava op 29-sep-2016 15:00:00

In 2006 schudt Al Gore met zijn Inconvenient Truth het grote publiek wakker. Zijn visualisatie over de gevolgen van de klimaatverandering spreekt niet alleen burgers aan, het inspireert ook politici en het bedrijfsleven. Inmiddels zijn we 10 jaar verder en nog steeds staat het klimaat gigantisch onder druk. Onze fossiele energiebronnen zijn eindig en in de toekomst gaat het energieverbruik alleen maar toenemen. Eén ding is méér dan duidelijk: we zullen hoe dan ook een oplossing voor dit dilemma moeten vinden.

Lees verder

Onderwerpen: energieneutraal bouwen, ISDE, nul op de meter

Gasloos verwarmen wint aan draagvlak

Geschreven door Ambrava op 6-sep-2016 14:00:00

Nog geen week geleden stond het nieuws vol met berichten over de nieuwe wet over energieprestatievergoeding die op 1 september in werking is getreden. Een beleidsmaatregel van de overheid die er voor moet zorgen dat verhuurders meer gaan investeren in het renoveren van hun woningen tot (bijna) nul op de meter woning. Verhuurders krijgen de zekerheid dat ze een deel van de investeringen kunnen terugverdienen door de energieprestatievergoeding. Huurders krijgen op hun beurt duidelijkheid over de redelijkheid hiervan en de woonlasten na de renovatie. Aan een garantieregeling voor het niet of beperkt verhogen van de woonlasten werkt minister Blok nog. Hiermee is een nieuwe mijlpaal bereikt op de weg naar het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord.

Lees verder

Onderwerpen: verwarmen, gasloos verwarmen, nul op de meter, Energieakkoord, luchtwarmtepomp

Comfortabel klimaat versterkt een goede winkelervaring

Geschreven door Ambrava op 30-aug-2016 14:00:00

Het is duidelijk dat de manier waarop we met z’n allen shoppen de laatste jaren een grote verandering heeft doorgemaakt. Zeker in een tijd dat online winkelen gemeengoed is geworden, verwachten we iets extra’s wanneer we ons daadwerkelijk fysiek op de winkelvloer begeven. De retailer die zijn klant een prettige winkelbeleving kan geven, is in staat zich daarin te onderscheiden en met de winkel succesvolle resultaten te behalen. Een belangrijk onderdeel van die beleving  is een prettig en comfortabel klimaat. Want zeg nou zelf, wie heeft er zin om in een te warme winkel te gaan shoppen  of langer dan noodzakelijk in een te koude winkel te blijven hangen. Laat staan dat we eens lekker rondkijken in een winkel waar we het van alle kanten in onze nek voelen tochten. 

Lees verder

Onderwerpen: verwarming, 360 cassette, comfortabel klimaat, winkelbeleving, koeling, tochtvrije koeling

Nul op de meter: techniek en kennis op Installatievakbeurs Hardenberg

Geschreven door Ambrava op 18-aug-2016 14:00:00

Nul op de meter! Het is een begrip dat in zeer korte tijd Nederland veroverd heeft. De overheid is er druk mee en heeft in de wet voor alle nieuwbouw nul op de meter in 2020 vastgelegd en een verlaging van de EPC  naar 0,4. Woningcorporaties zijn er druk mee omdat ze hun vastgoedportefeuille levensloopbestendig willen maken. Dat betekent energielabel B voor alle woningen in 2020 en nul op de meter in 2050. Architecten zijn er druk mee omdat zij gebouwen voor de toekomst willen ontwerpen. Particulieren zijn er druk mee omdat nul op de meter niet alleen goed is voor het milieu maar ook voor de eigen portemonnee. En tot slot is de installateur er druk mee omdat van hem de kennis en de kunde om dit te bereiken verwacht wordt. Niet voor niets is nul op de meter op dit moment hét thema voor de installatietechniek in de gebouwde omgeving.

Lees verder

Onderwerpen: Warmtepomp, gasloze nieuwbouwwijken, klimaattechniek, installatievakbeurs, nul op de meter